Hartelijk welkom op de site
van MindLINK coach.nl

Hier vindt u informatie over onze visie, testmethode, werkwijze en informatie voor therapeuten.

Visie

Chronische problemen zijn vrijwel altijd multicausaal van aard. In onze benaderingswijze gaan wij uit van een individueel belastingsvat. Belastende factoren kunnen psycho-emotioneel, energetisch of materieel van aard zijn. Met behulp van onze testmethode is hierin inzicht te verkrijgen en bovendien wordt ook duidelijk welke interventiemaatregelen getroffen moeten worden om een effect te genereren.

Testmethode

Mindlink coach.nl maakt gebruik van de Mindlink/Preventest. Dit is een bio-energetische testmethode ontwikkeld door Johann Lechner. Bij de test wordt gebruik gemaakt van de armlengte-reflex test volgens R. van Assche en bio-scalaire informatievelden.

Werkwijze

Indien u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden via: info@mindlinkcoach.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen voor een eerste consult. Voorafgaande aan dit consult sturen wij u een gezondheidsvragenlijst toe en verzoeken wij u de informed consent verklaring te tekenen, welke wij graag retour zien.

Informatie voor therapeuten

Wij verzorgen ook workshops. Hier leert u in 2 dagen de basisprincipes van de testmethode. Voor uitgebreide nascholing kunt u in Duitsland terecht. Bovendien wordt jaarlijks in Duitsland de Mindlink gebruikers dag georganiseerd.